#

Kadry i płace

W ofercie naszego Biura znajduje się usługa kadr i płac, czyli profesjonalnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jest to usługa szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw, które zatrudniają większą liczbę pracowników i chcą uniknąć błędów w zakresie rozliczeń kadrowych oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa.

Nasza oferta obejmuje:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (umów o pracę, umów cywilnoprawnych itp.);
 • Rozliczanie urlopów pracowniczych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, m.in. okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
 • Prowadzenie ewidencji pracowników i sporządzanie list płac;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • Przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia;
 • Nadzór i wsparcie przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP;
 • Obliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • Sporządzanie list płac oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • Rozliczanie z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami związanymi z zatrudnieniem pracowników;
 • Sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach Pit-11, Pit-8B, Pit-40;
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.