#

Księga przychodów i rozchodów

Nasze Biuro Księgowe zapewnia rzetelną i kompleksową obsługę księgową, a także dostęp do specjalistycznej wiedzy i doradztwa w zakresie podatków oraz przepisów księgowych. W ramach usługi KPiR Biuro Księgowe oferuje również pomoc w przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z organami podatkowymi.

Nasza oferta dotycząca usługi księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

  1. Prowadzenie pełnej ewidencji przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów;
  2. Sprawdzanie poprawności dokumentów księgowych oraz ich klasyfikacja;
  3. Sporządzanie miesięcznych zestawień, podsumowań oraz innych raportów dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
  4. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  5. Wypełnianie deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do właściwych organów skarbowych.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona forma prowadzenia księgowości, która może być stosowana przez przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. KPiR umożliwia prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w uproszczonej formie, co jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących mniejszą działalność i niechcących ponosić wysokich kosztów związanych z pełną księgowością.

W ramach KPiR przedsiębiorcy prowadzą ewidencję przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, a także rozliczają się z podatkiem dochodowym. Księga ta musi być prowadzona na bieżąco, a jej treść regulowana jest przez przepisy podatkowe. Przedsiębiorcy korzystający z KPiR zobowiązani są m.in. do przestrzegania terminów rozliczeń podatkowych i przedstawiania corocznych zeznań podatkowych.

Księga przychodów i rozchodów jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, ale jednocześnie chcą prowadzić ewidencję swojej działalności i zachować porządek w dokumentach. W przypadku większych przedsiębiorstw i spółek często stosowana jest pełna księgowość.