#

Księgi rachunkowe

Nasze Biuro Księgowe oferuje szeroki zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w zakresie pełnej księgowości oraz uproszczonej. Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana wersja prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. Do jej realizacji zobligowani są przedstawiciele spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, oraz podmioty inne (osoby fizyczne, spółki jawne, cywilne i partnerskie) których dochód netto w poprzedzającym roku podatkowym przekroczył 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Uproszczona księgowość jest w odniesieniu do podmiotów, których dochód netto w poprzedzającym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln w euro w przeliczeniu na złotówki. Ta forma rozliczenia daje możliwość stosowania prostych rozwiązań w zakresie rejestracji finansów.

Usługi oferowane przez biuro obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji do rozliczeń podatkowych;
 • Systematyczna rejestracja dokumentacji księgowej w systemie finansowo-księgowym;
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (rejestry zakupów i sprzedaży VAT);
 • Bieżące rozliczenia podatkowe oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji PIT, CIT, VAT, PCC itp.;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów/ewidencji dla potrzeb PPE;
 • Prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych: WNT, WDT, import i eksport usług;
 • Przygotowanie Intrastat;
 • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont;
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym;
 • Monitorowanie i windykacja należności;
 • Potwierdzanie bilansów rozrachunków z kontrahentami firmy;
 • Raporty analityczne;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, NBP, KRS;
 • Roczne rozliczanie podatku dochodowego;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych;
 • Reprezentacja podczas kontroli przed ZUS, Urzędem Skarbowym itp.;
 • Wsparcie w formie: konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej, bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych.